GAMMEL HAVDRUP BIOVARME - DRIFT IVS

HALMFYRET NÆRVARME

 

GHBV-Drift IVS er et iværksætter selskab der er startet af nogle af deltagerne, fra den op-rindelige halmvarme-gruppe.

Gruppen som i samarbejde med Solrød Kommune, Solrød Fjernvarme A.m.b.A.,Bio Energi Sjælland, Roskilde Universitets Center og sidst men ikke mindst beboerne i Gl. Havdrup har været omdrejningspunktet, for opbygningen af (fjern)nærvarme-net og varmecentral med halmfyr.

 

GHBV-Drift varetager den daglige drift og vedligeholdelse af varmecentralen efter aftale med Solrød Fjernvame a.m.b.a.

 

 

DRIFTS STATUS

NORMAL

GAMMEL HAVDRUP BIOVARME - DRIFT IVS

BRØNDSTRÆDE 8

GL. HAVDRUP CVR: 36 08 86 80

4622 HAVDRUP MAIL: info@ghbv-drift.dk